Kennisgebieden

Ronald-outlineIT’s knowledge helpt organisaties, gebruikmakend van onze kennis en passie, met het vinden van de juiste professional.

Onze voornaamste kennisgebieden: programmamanagement, projectmanagement, ketenmanagement, migratie specialisme en programmeren.

Selectiecriteria professionals

  • Harde criteria: Opleiding, ervaring, kennis, referenties
  • Zachte criteria: competenties, motivatie, instelling, flexibiliteit
  • Kernwoorden: Pragmatisch, ondernemend en resultaat gedreven

Een frisse en verrassende kijk op zaken leidt tot positieve veranderingen binnen een team of project.

Kennis van organisaties

  • Inhoudelijke kennis van de functie en het profiel
  • Goede indruk van de bedrijfscultuur

Door de nauwe band met organisaties kunnen we meedenken in oplossingen.

Netwerk van vakgenoten

  • Bijeenkomsten professionals voor kennisdeling en het volgen van actuele marktontwikkelingen
  • Specialistische gastsprekers uit de financiële-, industriële-, telecom-, overheids-, onderwijs-, zorg- en de energiesector

De specialisten bestaan uit gepassioneerde vak experts en hebben ruimschoots hun sporen verdiend binnen de ICT.

IT’s knowledge staat voor duidelijk en transparant. Niet voor de snelle aanpak en snelle winst, maar voor toegevoegde waarde voor beide partijen, omdat dit leidt tot een juiste match en een duurzame relatie.